Foredrag og møder

Foreningen afholder hvert år to obligatoriske medlemsmøder i Horsens. Medens generalforsamlingen (og den årlig lodtrækning af indkøbte kunstværker) i marts måned kun er forbeholdt medlemmer, er mødet i december også åbent for deltagelse af gæster. Ved begge møder bydes bl.a. på foredrag eller andet kunstrelateret indslag.

2020

Külli Suitso fortæller om sin kunst.

Torsdag den 24. september 2020, kl. 19 - 21

GENERALFORSAMLING - FOREDRAG - UDLODNING AF KUNST

   Horsens Bibliotek, Tobaksgården 12, 8700 Horsens

Mødet var oprindelig planlagt til den 26. marts 2020, men måtte desværre aflyses p.gr. af den stadig verserende corona-pandemi.

Aftenen indledtes med et FOREDRAG af den estiskfødte billedkunstner KÜLLI SUITSO. Hun har udstillet i Galleri Progres siden 2017, er medlem af kunstnersammenslutningen "Den Fynske Forårsudstilling" og underviser bl.a. på Århus Kunstakademi. Med udgangspunkt i egne værker fortalte Külli om nogle af de tekniske og indholdsmæssige overvejelser, hun gør sig - både når hun maler, og når hun som underviser forsøger at formidle sine kunstneriske erfaringer.

Efter foredraget blev generalforsamlingen afholdt i henhold til foreningens vedtægter. I direkte forlængelse heraf foretog vi den årlige LODTRÆKNING OM INDKØBTE VÆRKER af galleriets kunstnere. Disse værker kan ses under sidemenuen Lodtrækning 2020.

 

2019

Torsdag den 5. december 2019, kl. 19 - 21

 En aften med KUNST, GLØGG, KLEJNER

 

41 kunstinteresserede personer deltog i en hyggelig aften med KUNST, GLØGG, KLEJNER i Ceres Centret, Nørretorv 1 - 3, 8700 Horsens. Her bød programmet traditionen tro på følgende: Et informativt kunstindslag, julegløgg, klejner, kaffekranse, kaffe og småkager, samt lodtrækning om et kunstværk lavet af en af galleriets kunstnere + to Albert Bertelsen-tryk, doneret af aftenens foredragsholder.

Det informative kunstindslag var et FOREDRAG MED TIDL. FORMAND FOR VEJLE KUNSTFORENING, LEIF CARLSEN, der fortalte om oplevelser og erfaringer fra sine mange år i foreningens bestyrelse.

Aftenens foredragsholder Leif Carlsen, Vejle Vindmølle (som nu er fast udstillingssted for Vejle Kunstforenings 8 årlige udstillinger) og Albert Bertelsens maleri af perserkatten Goya, der i mange år har været publikums absolutte yndlingsbillede på Vejle Kunstmuseum.
Steffan Herrik

Torsdag den 21. marts 2019, kl. 19 - 21

GENERALFORSAMLING - FOREDRAG - UDLODNING AF KUNST

 Ceres Centret, Nørretorv 1 - 3, 8700 Horsens  (den lille mødesal)

Før afholdelsen af den årlige generalforsamling indledtes aftenen med et foredrag af billedkunstneren, STEFFAN HERRIK. Han vil af mange af foreningens medlemmer være kendt for bl.a. sine mange udstillinger i Galleri Progres. Aftenens foredrag kaldte han "Billedforstyrrelser - fra mit indre univers". 

Steffan er en rutineret foredragsholder, der ved siden af sin egen omfangsrige produktion af grafiske og skulpturelle værker, har fungeret som censor ved et stort antal censurerede kunstudstillinger. Hans kendskab til moderne dansk billedkunst er omfattende og karakteriseret ved en saglig kritisk sans i forhold til værkernes æstetiske og  billedtekniske kvaliteter.

Aftenens foredrag var også tænkt som et oplæg forud for foreningens atelierbesøg hos Steffan Herrik, søndag den 12. maj 2019.

2018

Torsdag den 13. december 2018

KUNST, GLØGG, KLEJNER - og nu også KAFFEKRANSE


Decembermødet afholdtes kl. 19.00 - 21.00 i Ceres Centret, Nørretorv 1 - 3, 8700 Horsens (den lille mødesal), hvor programmet traditionen tro bød på følgende: Et informativt kunstindslag, julegløgg, klejner, kaffe og småkager, samt lodtrækning om et kunstværk med relation til aftenens kunstindslag.

Det informative kunstindslag var i år et FOREDRAG MED FORMANDEN FOR STENTRYKKERKLUBBEN I HORSENS, DIETGER MARTUS, der fortalte de 40 fremmødte om klubben og om den litografiske fremstilling af billedkunst. Nogle af Dietger Martus’ egne litografiske værker kunne samtidig opleves i mødelokalet.

En aften i foråret 2015 besøgte foreningen det litografiske værksted på Industrimuseet i Horsens, hvor Dietger viste os, hvordan et stentryk bliver til. Oplevelsen var så god, at vi nu - og i forlængelse af Stentrykkerklubbens netop afholdte 40-års jubilæumsudstilling på Industrimuseet - syntes, at en orientering om den fascinerende trykproces fortjente gentagelse. Det håndværksmæssigt krævende stentryk har gennem tiden været en anerkendt kunstnerisk udtryksform, som rigtig mange kunstnere har dyrket - og som fortsat er med til at gøre erhvervelsen af original billedkunst tilgængelig for alle.  

Dietger Martus i gang med at slibe en litografisk sten i værkstedet på Industrimuseet

Torsdag den 22. marts 2018, kl. 19 - 21

GENERALFORSAMLING - FOREDRAG - UDLODNING AF KUNST

 Ceres Centret, Nørretorv 1 - 3, 8700 Horsens  (den lille mødesal)

Aftenens foredrag var en orientering om den kunstneriske linie i Galleri Progres v/galleriejer Jørgen Blach Jensen: Hvori består den og hvad er bestemmende for dens indhold og udvikling?  - Orienteringen blev suppleret med eksempler på den kunst, som vægtes i galleriet.

Efter generalforsamlingen var der udlodning af indkøbte værker. Fotos af disse kan ses her på hjemmesiden under sidemenuen Lodtrækning 2018

2017

Torsdag den 7. december 2017, kl. 19 - 21

En aften med kunst, gløgg og klejner

Ceres Centret, Nørretorv 1 - 3, 8700 Horsens  (den lille mødesal)

 


39 deltagere fik fornøjelse af følgende program: Et informativt kunstindslag, julegløgg, klejner, kaffe og småkager, samt lodtrækning om et kunstværk (lavet af aftenens foredragsholder).

Det informative kunstindslag var denne gang et FOREDRAG AF BILLEDKUNSTNEREN JENS CHR. JENSEN, der i oktober udstillede nogle af sine nyeste værker i Galleri Progres. Jens Chr. Jensen fortalte om tilblivelsen af sine værker, herunder de store landart- og installationsprojekter, som han gennem en længere årrække har eksperimenteret med, såvel indenlands som udenlands. - Som et supplement til foredraget kunne nogle af kunstnerens mindre skulpturer og assemblager besigtiges i mødelokalet.
Jens Chr. Jensen: Cirkel-installation af halm, Lolland, sommeren 2005
Læs evt. mere om Jens Chr. Jensen på hjemmesiden www.galleriprogres.dk under sidemenuen “Kunst i galleriet”.

 

Torsdag den 16. marts 2017

Ceres Centret, Nørretorv 1 - 3, 8700 Horsens  (den lille mødesal)

kl. 19 - 20

Foredrag om "Outsiderkunst"

 

STIG JOSEFSEN, daglig leder af kunstskolen for voksne udviklingshæmmede "Snurretoppen" i Horsens, fortalte meget informativt og levende om skolen og fænomenet outsiderkunst.

 

 kl. 20.00 – 21.30

Generalforsamling og årlig lodtrækning

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter.

Efter generalforsamlingen var der udlodning af indkøbte værker. Fotos af disse kan ses her på hjemmesiden under sidemenuen Lodtrækning 2017.

2016

Vibeke Rønsbo fotæller om nogle af sine mange kunstprojekter.

 Torsdag den 1. December 2016

En aften med kunst, gløgg og klejner

kl. 19.00 – 21.00 i Ceres Centret, Nørretorv 1 - 3, 8700 Horsens.

 

Det traditionsrige decembermøde var særdeles velbesøgt. 30 deltagere havde fornøjelsen af et program, der bød på: Et informativt kunstindslag, julegløgg, klejner, kaffe og småkager, samt lodtrækning om et kunstværk af aftenens foredragsholder, der var billedkunstneren Vibeke Nørgaaard Rønsbo.

Vibeke havde sin første udstilling i Galleri Progres i september 2016.

Lodtrækning om en af Vibekes små bronzeskulpturer

 

 

Generalforsamling, foredrag og årlig lodtrækning

Torsdag den 10. marts 2016, kl. 19.00 – 21.00

Ceres Centret, Nørretorv 1 - 3, 8700 Horsens  (den lille mødesal). 

 

Vedr. UDLODNING AF INDKØBTE KUNSTVÆRKER: Alle årets gevinster (der er gengivet under sidemenuen "Lodtrækning 2016") tilfaldt fremmødte medlemmer.
 
 
Bent Riis
Kunstneren bag et par af de udloddede gevinster var den lokale fotokunstner, skribent og FOREDRAGSHOLDER BENT RIIS. Inden aftenens udlodning fortalte han om nogle “glemte”, men meget markante kunstnerprofiler, der på forskellig vis  gjorde sig gældende i henholdsvis 1960-ernes og 1980-ernes kulturliv i Horsens. Det skete bl.a. under overskriften “En original kom til Horsens” - en beretning om billedkunstneren og galleristen Karl Aage Nielsen (1932-96), der i foråret 1962 rullede ind i Horsens med sin kuffert for et par timers ophold. Han og hans kuffert blev i seks år! - En anden markant profil var billedkunstneren Lars Thonning (1949-96), hvis superrealistiske billeder gjorde ham til en “lovende kunstner”, hvis korte karriere i 80-erne og 90-erne afrundedes med en stor mindeudstilling på Horsens Kunstmuseum i 1997. 
  
 
 

2015

Søren fortæller om nogle af værkerne i sin samling.

Torsdag den 10. December 2015

En aften med kunst, gløgg og klejner 

kl. 19.00 – 21.00 i Ceres Centret, Nørretorv 1 - 3, 8700 Horsens.

 

Program: 

 - Aftenens kunstindslag er et foredrag af SØREN BENNICHE om “GLÆDEN VED AT SAMLE PÅ KUNST”

 - Julegløgg, klejner, kaffe og småkager 

 - Lodtrækning om et kunstværk (lavet af en af de mange kunstnere, der har udstillet i Galleri Progres)

 

 

 
Torsdag den 12. marts 2015, kl. 19.00
 
Generalforsamling og årlig lodtrækning
 
Ceres Centret, Nørretorv 1 - 3, 8700 Horsens
Dagsorden i henhold til vedtægterne.


Efter generalforsamlingen var der udlodning af indkøbte værker. Fotos af disse kan ses her på hjemmesiden under sidemenuen Lodtrækning 2015

2014

  1. Torsdag den 11. december 2014

En aften med kunst, gløgg og klejner

 kl. 19.00 – 21.00 i Ceres Centret, Nørretorv 1 - 3, 8700 Horsens (den lille mødesal).

 

Program: 

Foredrag: “De unge vilde” - kunsthistoriker BENTE HAMMERSHØY, der af mange vil være kendt for sin indsigtsfulde formidling om nyere dansk kunst - bl.a. på Horsens Kunstmuseum.

 - Julegløgg, klejner, kaffe og småkager 

 - Lodtrækning om et kunstværk (lavet af en af de mange kunstnere, der har udstillet i Galleri Progres)

 

Torsdag den 27. marts 2014, kl. 19.00
 
Generalforsamling og årlig lodtrækning
 
Ceres Centret, Nørretorv 1 - 3, 8700 Horsens
Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Samme aften afholdtes konstituerende bestyrelsesmøde i umiddelbar forlængelse af generalforsamling og lodtrækning. Fotos af af indkøbte værker kan ses her på hjemmesiden under sidemenuen Lodtrækning 2014

2013

Torsdag den 12. december

En aften med kunst, gløgg og klejner
 
Kl. 19.00 - 21.00 i Ceres Centret, Nørretorv 1 - 3, 8700 Horsens

Program:                                                                                                    

Foredrag af billedkunstner LARS SVANHOLM, der af mange også vil være kendt som en seriøs og indsigtsfuld kunstanmelder - bl.a. i Kunstavisen. Han vil fortælle lidt om sine egne arbejder og ajourføre os med nogle personlige betragtninger, om hvad der aktuelt rører sig på både den lille og den store kunstscene...  
 
- Julegløgg, klejner, kaffe og småkager 
- Mulighed for at købe god original kunst i gavevenlige størrelser og til rimelige priser med medlemsrabat. 
- Lodtrækning om et af Lars Svanholms værker
 
(Mødet var oprindelig programsat til den 5. december, men måtte aflyses og flyttes på grund af den orkanlignende storm, der hærgede landet den pågældende dato.)