Foredrag og møder

Foreningen afholder hvert år to obligatoriske medlemsmøder i Horsens. Medens generalforsamlingen (og den årlig lodtrækning af indkøbte kunstværker) i marts måned kun er forbeholdt medlemmer, er mødet i december også åbent for deltagelse af gæster. Ved begge møder bydes bl.a. på foredrag eller andet kunstrelateret indslag.

2018

Torsdag den 22. marts 2018, kl. 19 - 21

GENERALFORSAMLING - FOREDRAG - UDLODNING AF KUNST

 Ceres Centret, Nørretorv 1 - 3, 8700 Horsens  (den lille mødesal)

 

2017

Torsdag den 7. december 2017, kl. 19 - 21

En aften med kunst, gløgg og klejner

Ceres Centret, Nørretorv 1 - 3, 8700 Horsens  (den lille mødesal)

 


39 deltagere fik fornøjelse af følgende program: Et informativt kunstindslag, julegløgg, klejner, kaffe og småkager, samt lodtrækning om et kunstværk (lavet af aftenens foredragsholder).

Det informative kunstindslag var denne gang et FOREDRAG AF BILLEDKUNSTNEREN JENS CHR. JENSEN, der i oktober udstillede nogle af sine nyeste værker i Galleri Progres. Jens Chr. Jensen fortalte om tilblivelsen af sine værker, herunder de store landart- og installationsprojekter, som han gennem en længere årrække har eksperimenteret med, såvel indenlands som udenlands. - Som et supplement til foredraget kunne nogle af kunstnerens mindre skulpturer og assemblager besigtiges i mødelokalet.
Jens Chr. Jensen: Cirkel-installation af halm, Lolland, sommeren 2005
Læs evt. mere om Jens Chr. Jensen på hjemmesiden www.galleriprogres.dk under sidemenuen “Kunst i galleriet”.

 

Torsdag den 16. marts 2017

Ceres Centret, Nørretorv 1 - 3, 8700 Horsens  (den lille mødesal)

kl. 19 - 20

Foredrag om "Outsiderkunst"

 

STIG JOSEFSEN, daglig leder af kunstskolen for voksne udviklingshæmmede "Snurretoppen" i Horsens, fortalte meget informativt og levende om skolen og fænomenet outsiderkunst.

 

 kl. 20.00 – 21.30

Generalforsamling og årlig lodtrækning

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter.

Efter generalforsamlingen var der udlodning af indkøbte værker. Fotos af disse kan ses her på hjemmesiden under sidemenuen Lodtrækning 2017.

2016

Vibeke Rønsbo fotæller om nogle af sine mange kunstprojekter.

 Torsdag den 1. December 2016

En aften med kunst, gløgg og klejner

kl. 19.00 – 21.00 i Ceres Centret, Nørretorv 1 - 3, 8700 Horsens.

 

Det traditionsrige decembermøde var særdeles velbesøgt. 30 deltagere havde fornøjelsen af et program, der bød på: Et informativt kunstindslag, julegløgg, klejner, kaffe og småkager, samt lodtrækning om et kunstværk af aftenens foredragsholder, der var billedkunstneren Vibeke Nørgaaard Rønsbo.

Vibeke havde sin første udstilling i Galleri Progres i september 2016.

Lodtrækning om en af Vibekes små bronzeskulpturer

 

 

Generalforsamling, foredrag og årlig lodtrækning

Torsdag den 10. marts 2016, kl. 19.00 – 21.00

Ceres Centret, Nørretorv 1 - 3, 8700 Horsens  (den lille mødesal). 

 

Vedr. UDLODNING AF INDKØBTE KUNSTVÆRKER: Alle årets gevinster (der er gengivet under sidemenuen "Lodtrækning 2016") tilfaldt fremmødte medlemmer.
 
 
Bent Riis
Kunstneren bag et par af de udloddede gevinster var den lokale fotokunstner, skribent og FOREDRAGSHOLDER BENT RIIS. Inden aftenens udlodning fortalte han om nogle “glemte”, men meget markante kunstnerprofiler, der på forskellig vis  gjorde sig gældende i henholdsvis 1960-ernes og 1980-ernes kulturliv i Horsens. Det skete bl.a. under overskriften “En original kom til Horsens” - en beretning om billedkunstneren og galleristen Karl Aage Nielsen (1932-96), der i foråret 1962 rullede ind i Horsens med sin kuffert for et par timers ophold. Han og hans kuffert blev i seks år! - En anden markant profil var billedkunstneren Lars Thonning (1949-96), hvis superrealistiske billeder gjorde ham til en “lovende kunstner”, hvis korte karriere i 80-erne og 90-erne afrundedes med en stor mindeudstilling på Horsens Kunstmuseum i 1997. 
  
 
 

2015

Søren fortæller om nogle af værkerne i sin samling.

Torsdag den 10. December 2015

En aften med kunst, gløgg og klejner 

kl. 19.00 – 21.00 i Ceres Centret, Nørretorv 1 - 3, 8700 Horsens.

 

Program: 

 - Aftenens kunstindslag er et foredrag af SØREN BENNICHE om “GLÆDEN VED AT SAMLE PÅ KUNST”

 - Julegløgg, klejner, kaffe og småkager 

 - Lodtrækning om et kunstværk (lavet af en af de mange kunstnere, der har udstillet i Galleri Progres)

 

 

 
Torsdag den 12. marts 2015, kl. 19.00
 
Generalforsamling og årlig lodtrækning
 
Ceres Centret, Nørretorv 1 - 3, 8700 Horsens
Dagsorden i henhold til vedtægterne.


Efter generalforsamlingen var der udlodning af indkøbte værker. Fotos af disse kan ses her på hjemmesiden under sidemenuen Lodtrækning 2015

2014

  1. Torsdag den 11. december 2014

En aften med kunst, gløgg og klejner

 kl. 19.00 – 21.00 i Ceres Centret, Nørretorv 1 - 3, 8700 Horsens (den lille mødesal).

 

Program: 

Foredrag: “De unge vilde” - kunsthistoriker BENTE HAMMERSHØY, der af mange vil være kendt for sin indsigtsfulde formidling om nyere dansk kunst - bl.a. på Horsens Kunstmuseum.

 - Julegløgg, klejner, kaffe og småkager 

 - Lodtrækning om et kunstværk (lavet af en af de mange kunstnere, der har udstillet i Galleri Progres)

 

Torsdag den 27. marts 2014, kl. 19.00
 
Generalforsamling og årlig lodtrækning
 
Ceres Centret, Nørretorv 1 - 3, 8700 Horsens
Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Samme aften afholdtes konstituerende bestyrelsesmøde i umiddelbar forlængelse af generalforsamling og lodtrækning. Fotos af af indkøbte værker kan ses her på hjemmesiden under sidemenuen Lodtrækning 2014

2013

Torsdag den 12. december

En aften med kunst, gløgg og klejner
 
Kl. 19.00 - 21.00 i Ceres Centret, Nørretorv 1 - 3, 8700 Horsens

Program:                                                                                                    

Foredrag af billedkunstner LARS SVANHOLM, der af mange også vil være kendt som en seriøs og indsigtsfuld kunstanmelder - bl.a. i Kunstavisen. Han vil fortælle lidt om sine egne arbejder og ajourføre os med nogle personlige betragtninger, om hvad der aktuelt rører sig på både den lille og den store kunstscene...  
 
- Julegløgg, klejner, kaffe og småkager 
- Mulighed for at købe god original kunst i gavevenlige størrelser og til rimelige priser med medlemsrabat. 
- Lodtrækning om et af Lars Svanholms værker
 
(Mødet var oprindelig programsat til den 5. december, men måtte aflyses og flyttes på grund af den orkanlignende storm, der hærgede landet den pågældende dato.)