Nyt i Kunstforeningen Progres

Program for 2019 og 2020

En oversigt over datoer for foreningens aktiviteter i indeværende år - og nu også for det kommende år - er tilgængelig under sidemenuen Kalenderen.

 


 Torsdag den 5. december 2019, kl. 19 - 21

En aften med KUNST, GLØGG, KLEJNER

 

Foreningen inviterer til en hyggelig aften med KUNST, GLØGG, KLEJNER i Ceres Centret, Nørretorv 1 - 3, 8700 Horsens (den lille mødesal). Her byder programmet traditionen tro på følgende: Et informativt kunstindslag, julegløgg, klejner, kaffe og småkager, samt lodtrækning om et kunstværk lavet af en af galleriets kunstnere.

Det informative kunstindslag er i år et FOREDRAG MED TIDL. FORMAND FOR VEJLE KUNSTFORENING, LEIF CARLSEN, der vil fortælle om oplevelser og erfaringer fra sine mange år i foreningens bestyrelse.

Aftenens foredragsholder Leif Carlsen, Vejle Vindmølle og Albert Bertelsens maleri af perserkatten Goya, der i mange år har været publikums absolutte yndlingsbillede på Vejle Kunstmuseum.
 
 
Vejle Kunstforening blev oprettet i 1932 og er i dag en meget stor forening med knap 500 medlemmer. Leif Carlsen var medlem af kunstforeningens bestyrelse i 22 år, heraf 18 år som formand fra 2000 til 2018. Vejle Kunstforening arrangerer 7 - 8 udstillinger årligt i egne lokaler. En besøgsmæssig succes, idet 3.824 gæster f.eks. så udstillingerne i 2017. I dag vises udstillingerne i den 20 m høje velholdte Vejle Vindmølle på sydsiden af ådalen, hvorfra der er en flot udsigt over byen; men i en længere årrække forud var det i det såkaldte “Kunstbrænderi” midt i Vejle, at udstillingsaktiviteterne fandt sted. 
Gennem alle årene har aktiviteterne givet anledning til mange pudsige hændelser, bl.a. i forholdet til de mange forskellige kunstnere, der har været samarbejdet med. En af disse, den kendte og meget afholdte Vejle-kunstner Albert Bertelsen, har (som i øvrigt flere andre kunstnerkollegaer) haft langvarigt medlemskab af foreningen. Der er naturligvis både fordele og ulemper, når en forening vokser sig så stor som Vejle Kunstforening. Om disse forhold og meget andet til “skræk” eller efterlevelse underholder Leif os med i den første times tid af aftenen.

Tilmelding: senest den 1. december til: info@galleriprogres.dk, eller tlf. 86 55 05 18 / 28 73 76 01
Pris: 60 kr. pr. deltager betales ved fremmødet. - Man er velkommen til at medbringe gæster.
 

Lørdag den 9. novenber til og med lørdag den 14. december 2019

 

Udstilling i Galleri Progres med værker af Otto Beckmann

En lille, men indholdsrig udstilling med udvalgte værker af den tyske billedkunstner OTTO BECKMANN. Udstillingen er kunstnerens første i galleriet. Her vises et bredt udvalg af små malerier og grafiske værker.

Udstillingen er åben i galleriets normale åbningstider. Disse kan ses på galleriets hjemmeside: www.galleriprogres.dk

 

Foto: “Im Meer aufräumen”, farveradering, trykmål: 30 x 23,3 cm

 

Se eksempler på nogle af foreningens tidligere arrangementer: klik på en af de mange sidemenuer!