Nyt i Kunstforeningen Progres

Program for 2020

En oversigt over datoer for foreningens aktiviteter i indeværende år er tilgængelig under sidemenuen Kalenderen.

Førstkommende:


 Torsdag den 26. marts 2020, kl. 19 - 21

FOREDRAG - GENERALFORSAMLING - UDLODNING

 Ceres Centret, Nørretorv 1 - 3, 8700 Horsens (den lille mødesal)

AFLYSNING 

 
Som en konsekvens af den aktuelle corona-situation er kunstforeningens bestyrelse desværre nødt til at aflyse det planlagte møde.
 
Så snart der er en afklaring på situationen, vil en ny dato for den årlige generalforsamlings afholdelse blive meddelt alle medlemmer.
 
Se hvilke værker, der bliver udloddet. Klik herLodtrækning 2020
 
 
OBS: Udviklingen har desværre også umuliggjort en gennemførelse af forårets øvrige arrangementer.
Information om efterårets program bliver meddelt, når en afklaring gør det muligt at genoptage foreningens aktiviteter. - Bestyrelsen mødes herom den 18. juni.
 

Galleri Progres har i øjeblikket indstillet de fysiske udstillingsaktiviteter.

På galleriets hjemmeside www.galleriprogres.dk kan man, indtil der foreligger en afklaring på corona-situationen, se fotos af nyere værker fra galleriets kunstnere.