Nyt i Kunstforeningen Progres

Program for foråret 2022

En oversigt over datoer for foreningens aktiviteter i indeværende forår er tilgængelig under sidemenuen Kalenderen

Førstkommende arrangement:

 

Torsdag den 12. maj, kl. 17

Byvandring

 

Denne forårsaften byder vi på en enestående mulighed for at se og høre om nogle af de mange kunstværker, der forefindes i centrum af Horsens. 

Horsens er stolt over at have et stort og mangfoldigt udvalg af kunst i det offentlige rum. Mere end 70 kunstnere er repræsenteret med ét eller flere værker rundt omkring i byen. Nogle af værkerne er på grund af deres placering velkendte for mange, mens andre værker fører en mere upåagtet tilværelse. Skulpturer og streetart placeres ofte i en park, et beboelsesområde, på et torv, i byens gågade, ved en skole eller en anden offentlig institution. Almindeligvis med den hensigt at kunstværket skal kunne opleves i en gensidigt berigende “dialog" med arkitektur, gadeinventar og byens daglige liv.

På byvandringen stifter vi nærmere bekendtskab med nogle af byens mest markante kunstværker. Det vil foregå under kyndig guidning af Ingvard Nørgaard (der på foreningens møde i december 2021 holdt foredrag om byens mange gavlmalerier).    

Turen starter kl. 17, fra Rådhustorvet i Horsens. (Der er fri parkering på Rådhusparkeringen efter kl. 17.00) - Forventet varighed: ca. 2 timer.

Tilmelding skal ske til info@galleriprogres.dk senest tirsdag den 10. maj.

I forbindelse med tilmeldingen bedes man venligst meddele:
Hvor mange man kommer, og om man evt. ønsker at deltage i et let aftensmåltid på en af midtbyens mange restauranter. (Ved tilstrækkelig tilslutning hertil, vil vi reservere bord.)

Betaling af kontingent

Kontingent indbetales efter årets generalforsamling - d.v.s. i begyndelsen af april måned.

Foreningens bestyrelse har den 1. juli 2021 oprettet en såkaldt MobilePay Box med koden: 4051FN.

Fremover bedes man venligst indbetale medlemskontingent via MobilePay til denne box-kode. Hvis I ikke har MobilePay, kan I betale til galleriets bankkonto i Nordea: 1944 - 8967904415. Efterfølgende vil beløbet blive flyttet til kunstforeningens box. - Husk altid at opgive navn.

 

Ingrid Duch: Uden titel, 2021, kul og akryl på bølgepap. Indrammet bag glas, 73 x 101 cm.

 Siden den 1. april 2021 har Galleri Progres påny været åbent for besøg. Kik forbi og se de mange nye værker fra galleriets kunstnere. Læs om disse på galleriets hjemmeside www.galleriprogres.dk