Besøg hos kunstnere, samlere m.fl.

Kunstrelaterede besøg af én dags varighed 

En væsentlig del af de aktiviteter, som tilbydes foreningens medlemmer, består i atelier- og udstillingsbesøg. Disse tilrettelægges som enkeltstående besøg eller som de primære indslag i et udflugtsprogram, der også kan rumme andre kunstrelaterede mål eller kulturelle oplevelser.

2021

 Søndag den 14. november 2021 

MUSEUMSBESØG I SILKEBORG

 

Udflugten var en éndagstur i egne biler. Vi mødtes kl. 11:00 på Museum Jorn, Gudenåvej 7-9, 8600 Silkeborg, 

Her så vi de to aktuelle udstillinger:

1. COBRA - de kvindelige kunstnere

Udstillingen sammenstillede værker af i alt 19 danske og udenlandske kunstnere:

Else Alfelt, Agnete Therkildsen, Elna Fonnesbech-Sand-berg, Sonja Ferlov Mancoba, Lotti van der Gaag, Kujahn Blask, Grete Balle, Inge Bendixen, Anneli- ese Hager, Anna Thommesen, Else Fischer-Hansen, Christine Boumeester og Madeleine Kemény- Szemere. 

2. ERNEST MANCOBA - Frihed gennem kunsten

Ernest Mancoba (1904-2002) regnes for at være en af Sydafrikas første moderne avantgarde kunstnere.
Udstillingen præsenterede samtlige 16 Ernest Mancoba værker fra Museum Jorns egen samling.
 
Frokosten blev nydt i hyggeligt samvær i Café Cobra, hvor vi forud havde bestilt bord.

 

Asger Jorn: "Påtrængende væsener, hvis Existensberettigelse bevises ved deres Existens" 1939

 Søndag den 10. oktober 2021 

MUSEUMSBESØG I VEJLE

 

Turen gik til Vejle Kunstmuseum, Flegborg 16-18, 7100 Vejle. 28 deltagere mødtes ved indgangen kl. 11, hvor der var fri entré. 

Som optakt fortalte Vibe Capion lidt om baggrunden for indholdet i den aktuelle udstilling:

KUNST FOR KØD 

I tiden før og under 2. Verdenskrig skabte slagtemester Max Wørzner fra Vejle en enestående samling af ny og banebrydende kunst. Det var en tid præget af uro, frihedsberøvelse og lukkede grænser. Krig og krise tvang de unge kunstnere til at søge og finde inspiration nye steder.

Resultatet blev en ny kunstretning: Den abstrakte ekspressionisme.

Inspirationen kom fra krigen, myter og sagn, psykoanalysen og det underbevidste. Alt dette fik Max Wørzner øjnene op for. Han købte ofte værkerne direkte af kunstnerne. Ofte før malingen var tør. En del af betalingen kunne bestå af kødpakker.

Mange af de unge kunstnere blev senere en del af CoBrA- bevægelsen, f.eks.: 

  • Asger Jorn - Else Alfelt - Robert Jacobsen - Sonja Ferlov Mancoba - Carl-Henning Pedersen - Henry Heerup - Svavar Gudnason - Egill Jacobsen - Ejler Bille

Efter udstillingsbesøget kørte vi til havnen, hvor vi med udsigt til bl.a. Vejlefjord-broen nød en herlig frokost på Restaurant Remouladen, Stævnen 55, 7100 Vejle. 

 

Søndag den 29. august 2021 

UDSTILLINGSBESØG PÅ ARoS

 

Vi mødtes på AROS Aarhus Kunstmuseum, Aros Allé 2, 8000 Aarhus, kl. 10:00, hvor vi skulle se de aktuelle særudstillinger

 

1. ELISABETH JERICHAU-BAUMANN: Mellem verdener

Elisabeth Jerichau-Baumann var en af få kvindelige kunstnerskikkelser i 1800-tallet. Hun hørte til blandt den gruppering af danske kunstnere, der gik under navnet ”europæerne”, som stod i modsætning til de ”nationale ” kunstnere. Europæerne var ofte åbenlyst inspireret af internationale strømninger, og Jerichau-Baumanns pendulering imellem det globale og det nationale gør hende til en uhyre interessant stemme og et modbillede til periodens nationale orientering og kunstskole.

2. THIS IS NOT AFRICA - UNLEARN WHAT YOU HAVE LEARNED

En højaktuel udstilling med en række toneangivende samtidskunstnere. Kunstnerne er primært fra det afrikanske kontinent, men også fra andre lande.

Udstillingen, der består af cirka 25 værker, præsenterer blandt andet et nyt facadeværk, stedsspecifikke installationer, videoværker, skulpturer, malerier og fotos samt et performanceprogram.

Efter turen rundt i udstillingen med Elisabeth Jerichau-Baumanns værker nød vi en hyggelig frokost i museets café.

2020

Palle Nielsen: Linoleumstryk 1958, billedmål 17,2 x 24,6 cm

 

 

 

Søndag den 25. oktober 2020 

UDSTILLINGSBESØG I VIBORG

(éndagstur i egne biler)

 

1. SKOVGAARD MUSEET

De 22 deltagere mødtes kl. 11 ved indgangen til museet, Domkirkestræde 2, 8800 Viborg. Her skulle vi først og fremmest se den aktuelle særudstilling:

KATASTROFER OG MIRAKLER. PALLE NIELSEN 100 ÅR

Palle Nielsen (1920 - 2000) regnes for en af Danmarks betydeligste grafikere. Han var en udpræget ”storyteller”, som skabte sine værker i tiden efter 2. Verdenskrig med den kolde krig, Vietnam-krigen og frygten for en atomulykke som indirekte referenceramme. Mange af hans billeder er derfor præget af et truende og dystopisk indhold, karakteriseret ved krigs- eller katastrofelignende scenarier, hemmelighedsfulde arkitektoniske konstruktioner, mennesker i fald og desperat flugt. De mesterligt udførte raderinger, linoleumstryk og litografier har således et klart eksistentielt budskab, der også taler ind i vore dages konflikter med flygtningestrømme, stormagtsrivalisering, frygten for klimakatastrofer og ikke mindst nu pandemier.

MUSEETS FASTE SAMLING

I 1937 dannede en lille samling - først stillet til låns af Skovgaard-familien og siden doneret - grundstammen i et lille museum, der i dag har til huse i Viborgs gamle rådhus fra 1728, opført af bygmester Claus Stallknecht fra Altona. Samlingen voksede og omfatter nu fem generationer af familien Skovgaard og kunstnere i kredsen omkring dem. Samlingen, der bl.a. rummer mange fine guldaldermalerier, belyser maleriets, billedhuggerkunstens og kunsthåndværkets historie i Danmark fra 1830 til 1960.

Entre: 60 kr. (Ved grupper på min. 10 personer: 50 kr. pr. deltager)

Frokost: Vi reserverede bord til kl. 13 på en nærliggende restaurant i centrum af Viborg. 

2. VIBORG DOMKIRKE

Efter frokost kikkede vi ind i kirken, som ligger lige ved siden af Skovgaard Museet. Kirken har været brændt og ombygget adskillige gange siden den første kampestenskatedral blev opført i begyndelsen af 1100-tallet. Den nuværende udgave af domkirken opførtes i 1864, som et forsøg på genskabelse af den oprindelige romanske bygning.
Ad nedgange ved kortrappen når man "Kraftkirken" eller "Den skjulte kirke". Det er biskop Eskilds krypt, der samtidig er et af de ældste romanske rum i Danmark.