Besøg hos kunstnere, samlere m.fl.

Kunstrelaterede besøg af én dags varighed 

En væsentlig del af de aktiviteter, som tilbydes foreningens medlemmer, består i atelier- og udstillingsbesøg. Disse tilrettelægges som enkeltstående besøg eller som de primære indslag i et udflugtsprogram, der også kan rumme andre kunstrelaterede mål eller kulturelle oplevelser.

2020

Palle Nielsen: Linoleumstryk 1958, billedmål 17,2 x 24,6 cm

 

 

 

Søndag den 25. oktober 2020 

UDSTILLINGSBESØG I VIBORG

(éndagstur i egne biler)

 

1. SKOVGAARD MUSEET

De 22 deltagere mødtes kl. 11 ved indgangen til museet, Domkirkestræde 2, 8800 Viborg. Her skulle vi først og fremmest se den aktuelle særudstilling:

KATASTROFER OG MIRAKLER. PALLE NIELSEN 100 ÅR

Palle Nielsen (1920 - 2000) regnes for en af Danmarks betydeligste grafikere. Han var en udpræget ”storyteller”, som skabte sine værker i tiden efter 2. Verdenskrig med den kolde krig, Vietnam-krigen og frygten for en atomulykke som indirekte referenceramme. Mange af hans billeder er derfor præget af et truende og dystopisk indhold, karakteriseret ved krigs- eller katastrofelignende scenarier, hemmelighedsfulde arkitektoniske konstruktioner, mennesker i fald og desperat flugt. De mesterligt udførte raderinger, linoleumstryk og litografier har således et klart eksistentielt budskab, der også taler ind i vore dages konflikter med flygtningestrømme, stormagtsrivalisering, frygten for klimakatastrofer og ikke mindst nu pandemier.

MUSEETS FASTE SAMLING

I 1937 dannede en lille samling - først stillet til låns af Skovgaard-familien og siden doneret - grundstammen i et lille museum, der i dag har til huse i Viborgs gamle rådhus fra 1728, opført af bygmester Claus Stallknecht fra Altona. Samlingen voksede og omfatter nu fem generationer af familien Skovgaard og kunstnere i kredsen omkring dem. Samlingen, der bl.a. rummer mange fine guldaldermalerier, belyser maleriets, billedhuggerkunstens og kunsthåndværkets historie i Danmark fra 1830 til 1960.

Entre: 60 kr. (Ved grupper på min. 10 personer: 50 kr. pr. deltager)

Frokost: Vi reserverede bord til kl. 13 på en nærliggende restaurant i centrum af Viborg. 

2. VIBORG DOMKIRKE

Efter frokost kikkede vi ind i kirken, som ligger lige ved siden af Skovgaard Museet. Kirken har været brændt og ombygget adskillige gange siden den første kampestenskatedral blev opført i begyndelsen af 1100-tallet. Den nuværende udgave af domkirken opførtes i 1864, som et forsøg på genskabelse af den oprindelige romanske bygning.
Ad nedgange ved kortrappen når man "Kraftkirken" eller "Den skjulte kirke". Det er biskop Eskilds krypt, der samtidig er et af de ældste romanske rum i Danmark.